Saveti

Šta je Couchsurfing i da li je za mene?

Svaka čast osobama koje su sprovele ovu ideju u delo. U stvari, kad bolje razmislim, kod nacija koje su gostoprimljive, u koje ubrajam i nas, ideja da “putniku namerniku” ponudite besplatno topao krevet, prenoćište, hranu i uvid u svoj život uopšte nije niti strana, niti nova, a ponajmanje čudna.

Read more